January Weiner 3

January Weiner (3) to bioinformatyk i zapalony popularyzator nauki. Wraz ze swoim ojcem, Januarym Weinerem od wielu lat śledzą postępy badań nad powstaniem życia na Ziemi.

Skip to content