Ewa Bartnik

Genetyk, profesor w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmowała się badaniami chorób mitochondrialnych. Popularyzator nauki (nagroda Polskiego Towarzystwa Genetycznego i nagroda Polskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych). Stypendystka Fundacji Alexander von Humboldt w Kolonii w latach 1986-1988. W latach 2006-2009 Członek Science Expert Grup PISA, 2010-2017 członek Międzynarodowego Komitetu Bioetycznego UNESCO, od 2015 r. Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN. W 2016 i 2021 r. członek Identification Committee Komisji Europejskiej do wyboru członków EGE (European Group on Ethics in Science and New Technologies). Członek WHO Expert Advisory Committee on Developing Global Standards for Governance and Oversight of Human Genome Editing. Autorka ponad 100 publikacji naukowych.

Skip to content