Elvin Flamingo

Elvin Flamingo (dr Jarosław Czarnecki) – artysta sztuk wizualnych, wykładowca na Wydziale Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W latach 2016-2019 pełnił funkcję prodziekana ds. Intermediów. Realizuje projekty intermedialne z pogranicza sztuki, biologii i technologii (bioart, art+science). Najważniejszą pracą Elvina Flamingo jest projekt „Symbiotyczność tworzenia”. Praca oparta jest na hodowli mrówek w specjalnie zaprojektowanych przez artystę inkubatorach i odwołuje się do destrukcji i tworzenia od nowa, do pozycji twórcy w kontekście żywych megalopolis tworzonych przez mrówki. Praca została nominowana do Nagrody Prezesa Rady Ministrów. Była również tematem pracy doktorskiej Elvina Flamingo. 

W roku 2020, w duecie z Jowitą Nowakowską-Gołacką, zrealizował drugą część projektu „Symbiotyczność tworzenia” pt. „[Self Cells Portrait]” i jest w trakcie realizacji trzeciej jego części pt. „[PLA-SYMSA-R]”. Elvin Flamingo jest założycielem Międzyuczelnianego Koła Naukowego BIO-MEDIA. Wybrane nagrody i wyróżnienia: Grand Prix na Biennale Sztuki Mediów WRO: Draft Systems; Nagroda Krytyków na Biennale Sztuki Mediów WRO: Test Exposure; Collide Shortlist, Arts@CERN, Szwajcaria; zaproszenie do konkursu Polski Pawilon Biennale w Wenecji 2019.

Skip to content