Dorota Rak

Dorota Rak jest adiunktem w Instytucie Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz certyfikowanym moderatorem procesów Design Thinking. Jej zainteresowania naukowe dotyczą kompetencji informacyjnych i cyfrowych, roli użytkowników w efektywnym projektowaniu rozwiązań informacyjnych, storytellingu danych i wizualizacji informacji, a także transferu informacji w mediach społecznościowych. Obecnie prowadzi badania nad zjawiskiem cyfrowej emigracji. W rozwiązywaniu problemów najbardziej ceni kreatywne podejście i otwarty umysł.

Skip to content