Bartosz Baran

Bartosz jest adiunktem w MCLL, afiliowanym przy Centrum Kopernika Studiów Interdyscyplinarnych UJ. Posiada tytuł magistra biotechnologii oraz stopień doktora nauk biologicznych. Jego rozprawa doktorska (obroniona w 2023 r.) dotyczyła mechanizmów poznania geometrycznego u owadów. Bartosz jest współautorem artykułów opublikowanych w Animal Cognition, PLOS One, Insects, Frontiers in Behavioural Neuroscience, Journal of Pest Science, Open Life Sciences, Molecules, Zoomorphology, Scientific Reports, European Journal of Entomology, Acta Neurobiologiae Experimentalis oraz Proceedings of National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS). Kierował projektem finansowanym w ramach programu Diamentowy Grant V i został uhonorowany Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne wyniki w nauce. Jest członkiem-korespondentem Polskiego Towarzystwa Etologicznego i wieloletnim współorganizatorem obchodów Tygodnia Świadomości Mózgu w Katowicach. Współpracuje z zespołem Larsa Chittki (Queen Mary University of London).

Skip to content