Alicja Puścian

dr Alicja Puścian - neuronaukowczyni, popularyzatorka nauki, ambasadorka Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Obecnie związana z Instytutem Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, gdzie prowadzi interdyscyplinarne badania z pogranicza neurobiologii, psychologii i analizy behawioralnej, aktualnie rozwija nową ścieżkę badawczą w dziedzinie neuroekonomii.

Skip to content