Albert Barqué-Duran

Albert Barqué-Duran to artysta i kognitywista, obecnie odbywa staż podoktorski na City University of London.