Agnieszka Chacińska

Profesor nauk biologicznych, dyrektorka Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk (IMol), zajmuje się biochemią komórek a w szczególności biogenezą, transportem i degradacją białek mitochondrialnych. Członkini Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej, Academia Europea, Niemieckiej Akademii Przyrodników Leopoldina.

Skip to content