Między wolnością a bezpieczeństwem: Paweł Laidler i Paweł Ścigaj

14:00

https://www.youtube.com/user/CopernicusCenter

W jaki sposób władza wykorzystuje poczucie zagrożenia bezpieczeństwa aby ograniczać sferę wolności człowieka? Jakie formy przybiera współcześnie kultura strachu i kultura tajności? Czemu społeczeństwa tak łatwo godzą się na ograniczenia wolności i czy to oznacza schyłek demokracji jaką znamy? I jaki ma to wpływ na stosunki międzynarodowe? Dyskutanci, politolodzy z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, spróbują odpowiedzieć na powyższe pytania w kontekście obecnej rzeczywistości pandemicznej.

Skip to content