Elżbieta Tabakowska

Lingwistka, anglistka, kognitywistka, założycielka Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową na Uniwersytecie Jagiellońskim, znakomita tłumaczka (przełożyła m.in. szereg książek Normana Daviesa i “Alicję w Krainie Czarów”). Autorka książek: “O przekładzie na przykładzie”, “Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego”, “Kognitywizm po polsku”, “Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu” i “Tłumacząc się z tłumaczenia”. Poetka (“Podwyższona echogeniczność”, “Nie-pełna pustka. Haiku”).

Foto: Kamila Zarembska