Tabakowska Elżbieta

Lingwistka, anglistka, kognitywistka, założycielka Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową na Uniwersytecie Jagiellońskim, znakomita tłumaczka (przełożyła m.in. szereg książek Normana Daviesa i „Alicję w Krainie Czarów”). Autorka książek: „O przekładzie na przykładzie”, „Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego”, „Kognitywizm po polsku”, „Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu” i „Tłumacząc się z tłumaczenia”. Poetka („Podwyższona echogeniczność”, „Nie-pełna pustka. Haiku”).

Foto: Kamila Zarembska

Skip to content