Andrzej Białas

Andrzej Białas is a Polish physicist, professor of mathematical and physical sciences, president of the Polish Academy of Arts and Sciences.

ANDRZEJ BIAŁAS (ur. 1936 r.) jest profesorem fizyki, specjalizującym się w fizyce teoretycznej i fizyce wysokich energii. Współautor Białasa-Błeszyńskiego-Czyża modelu zranionych nukleonów. Od 2001 r. zajmuje stanowisko Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności.